Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Lân

Trường THCS Nguyễn Lân

Địa chỉ: 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02 432 015 986 - Email: c2nguyenlan-tx@hanoiedu.vn

 

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích